Kancelarijski kontejner 3,50×2,43×2,60m – portirnica.

Kancelarijski kontejner portirnica dimenzija 3,5×2,43×2,60m. Konstrukcija od profilisanih čeličnih limova pocinkovanih i kutijastih profila. Zidovi od sendvič panela sa poliuretanskom ispunom 50mm. Krov od krovnog senvič panela debljine 50mm. Pod: preko čelične podkonstrukcije montira se panel 50mm, OSB ploča 15mm i PVC pod zvršno. Stolarija PVC 1000x1100mm-okretno obrtni, dupli prozor 2200x1100mm. PVC vrata 900x2000mm-pola staklo.Vrata sa petozatvornom bravom i 3D šarkama. Elektroinstalacija nazidna -OG.