Gradjevinski kontejner portirnica 2,50×2,00×2,60m

Gradjevinski kontejner – portirnica 2,50×2,00×2,60m. Konstrukcija izradjena od pocinkovanog profilisaog lima, podkonstrukcija od kutijastih profila. Oblaganje panelom debljine 50mm sa PU ispunom. Krov se izradjuje od krovnog sendvič panela debljine 50mm sa PU ispunom. Pod: preko čelične konstrukcije montiraju se paneli 50mm, OSB ploča i PVC pod završno. Stolarija PVC, vrata 900x2000mm sa petozatvornom bravom i 3D šarkama. Prozori 1000x1000mm, okretno obrtni. Elektroinstalacija nazidna. Spratna tabla sa osiguracima, industrijska prikljucnica, dve duple uticnice i uticnica za klimu, sijalicno mesto led lampa 18w.

Gradjevinski kancelarijski kontejner 6,00×4,86×2,60m sastavljen iz dve kontejnerske jedinice 6,00×2,4×2,60m

Skica duplog kancelarijskog kontejnera dimenzija 6,00×4,86×2,60m

Gradjevinski kancelarijski kontejner 6,00×4,86×2,60m sastavljen iz dve kontejnerske jedinice 6,00×2,4×2,60m

Konstrukcija: od profilisanih poc.čeličnih limova i kutijastih čeličnih profila, boja konstrukcije RAL9002. Paneli : zidni sa poliuretanskom ispunom debljine 50mm- RAL9002 za oblaganje; krovni sa poliuretanskom ispunom debljine 50mm-RAL9002 i podni sa poliuretanskom ispunom debljine 50mm. Pod: panel 50mm, OSB ploča, PVC pod. Prozori: PVC prozor 1000x1200mm  sa roletnom…4kom. Vrata: ulazna PVC vrata, 900x2000mm…1kom.  Elektro instalacija: dovod preko šuko uto utičnice 32A, OG spratna tabla sa potrebnim osiguračima, kablovi razvučeni u PVC kanalicama, monofazna utičnica 220v za klima uređaj…2 kom ,dupla monofazna utičnica …4kom, monofazna utičnica 220v…2kom, sijalično mesto led lampa 24w…4 kom.   Oprema: klima uredjaj 12btu…1kom,  grejalica 2kW…2kom.

Gradjevinski kontejner portirnica 3,00×2,43×2,60m

Gradjevinski kontejner portirnica dimenzija 3,00×2,43×2,60m. Konstrukcija od pocinkovanih profilisanih limova i kutijastih profila. Zidovi od sendvič panela sa PU ispunom debljine 50mm. Krov od krovnih sendvič panela debljine 50mm sa poliuretanskom ispunom. Pod: preko čelične konstrukcije montira se panel debljine 50mm, OSB ploča 15mm i završno PVC pod ili laminat. Stolarija PVC, vrata 900x2000mm sa petozatvornom bravom i 3D šarkama, dva fiksna PVC portala 1600x1100mm sa ugradjenim okretnim salter prozorom 500x500mm, jedan fiksni salter prozor dimenzija 1600x1100mm. Elektro instalacija OG-nazidna. Od opreme klima uredjaj 12 btu i panelni radijator.

Kancelarijski kontejner 3,50×2,43×2,60m – portirnica.

Kancelarijski kontejner portirnica dimenzija 3,5×2,43×2,60m. Konstrukcija od profilisanih čeličnih limova pocinkovanih i kutijastih profila. Zidovi od sendvič panela sa poliuretanskom ispunom 50mm. Krov od krovnog senvič panela debljine 50mm. Pod: preko čelične podkonstrukcije montira se panel 50mm, OSB ploča 15mm i PVC pod zvršno. Stolarija PVC 1000x1100mm-okretno obrtni, dupli prozor 2200x1100mm. PVC vrata 900x2000mm-pola staklo.Vrata sa petozatvornom bravom i 3D šarkama. Elektroinstalacija nazidna -OG.